Sverige bromsar krav på skatteinsyn

De multinationella bolagens skatteflykt är en fråga som debatterats mycket,inte minst inom EU. För utvecklingsländer är konsekvenserna av multinationella företags skatteflykt särskilt kännbara, mer pengar lämnar dessa länder än vad som förs in i form av bistånd.

Men beslutsfattarna inom EU  har mycket kvar att göra för att stävja skatteflykt från utvecklingsländer. Det visar en rapport från Eurodad som lanserats inför det pågående EU-toppmötet.Vid toppmötet i maj beslutade EU:s stats- och regeringschefer att innan årets slut ha nått överenskommelser om flera direktiv på området. Sverige tillhör de länder som motsatt sig förslag som nu ligger på bordet för EU:s stats- och regeringschefer.

SvD har nu uppmärksammat Eurodad-rapporten och i artikeln uttalar sig Karin Wall-Härdfeldt, policyrådgivare på Forum Syd.

Artikeln i SvD

Rapporten "Giving with one hand and taking with the other"

 

 
Updated: 2013-12-19