Nytt avtal klart med Sida

Sidas styrelse har beslutat ge Forum Syd fortsatt förtroende att vidareförmedla projektstöd 2012-2014 till 45 projekt i ett 70 tal länder.

Forum Syd vidareförmedlar varje år projektstöd till ett stort antal svenska organisationers biståndsarbete i syd och öst. Arbetet som genomförs med lokala samarbetsorganisationer handlar om människors rättigheter.

Alla projekt som får stöd genom Forum Syd ska bidra till att stärka människor i det lokala civilsamhället och öka möjligheterna för marginaliserade människor som lever i fattigdom att få demokratiskt inflytande och tillgång till rättigheter. Projekten ska vara långsiktiga och hållbara och visa konkreta resultat. Rättigheter, jämställdhet och miljö är viktiga komponenter.

Sidas beslut om Forum Syds ansökan om förmedling av informationsstöd kommer under februari.

Länk till sidan för projektstöd

 
Updated: 2013-12-20