Mandela - Rättvisans förkämpe

Idag sörjer en hel värld Nelson Mandela. Han blev en starkt enande symbol för rättvisa frihet och kampen mot fattigdom och förtryck. Mandela lovordas för hans storhet som politisk ledare men många vittnar också om hans enkelhet och förmåga att möta människor och att skapa delaktighet. Nelson Mandelas ledarskap handlade bland annat om att lyfta fram kraften i att arbeta för förändring tillsammans.

- Mandelas särpräglande signum kom att bli något som normalt inte förknippas med en stark och framgångsrik politiker: ödmjukhet, tolerans, en elektrifierande förmåga att inspirera andra till positiva tankar och gärningar, förmågan att lyssna även på politiska motståndare, förmågan att förlåta, att vända blad och gå vidare mot det som betyder mer i det långa tidsperspektivet. I detta låg Mandelas storhet som ledare, Madiba magic, säger Sten Rylander, ordförande i Forum Syd, i sitt minnesord i Aftonbladet.

-  Jag hoppas att arvet efter Mandelas ledarskap förvaltas in i framtiden, säger Forum Syds ordförande Sten Rylander. Han har nyligen skrivit boken ”Tolerans och ledarskap” om Mandelas tid som ledargestalt i Sydafrika.

It always seems impossible until its done” Nelson Mandela 1918 - 2013

Hör Sten Rylander i P1 Morgon.

Sten Rylander minnesord  i Aftonbladet

 
Updated: 2013-12-06