Inget beslut på EU-toppmötet om skatteflykt

När årets sista EU-toppmöte idag avslutades står det klart att stats- och regeringscheferna inte klarade att  komma vidare med sina tidigare åtaganden. I maj enades man om att ”påskynda arbetet med kampen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering” och ett antal konkreta åtgärder. Vid toppmötet dock  kom inga besked om hur arbetet bedrivs eller något av förväntade beslut. Istället sköts frågan upp till toppmötet i mars 2014.

- Det är bekymmersamt men vår förhoppning är att länderna ser till att agera under tidsfristen. EU är en av de största biståndsgivarna i världen och måste också ta ett ansvar för att bekämpa skatteflykt som är ett mycket stort hinder för utvecklingsländernas utveckling, säger Sten Rylander, ordförande i Forum Syd. 

Eurodads rapport "Giving with one hand and taking with the other..." 

 
Updated: 2014-01-10