Beställ skrifter

Här är en förteckning över Forum Syds samtliga rapporter och skrifter som kan beställas från bokus.com. Klicka på länken för den bok du vill beställa så kommer du direkt till Bokus webbplats.

Boklista:

Utvecklingens Drivkrafter

Utvecklingens drivkrafter
Nationalekonomen Stefan de Vylder sammanfattar sin syn på vad som händer i världsekonomin i en ny reviderad version av sin bok "Utvecklingens drivkrafter".


The Race for Land

Land grabbing i fattiga länder har ökat dramatiskt under senare år. Det visar rapporten ”The race for land” som Forum Syd, Afrikagrupperna och Kooperation Utan Gränser lanserat. Storskaliga investeringar i mark omfattar mer än 80 miljoner hektar runt om i världen.

Bringing the billions back

Bringing the billions back
Every year huge unreported flows of money are leaving developing countries, ending up in rich countries or tax havens. If properly reported this illicit capital flight would generate at least US$160 billion per year in tax revenue - more than one and a half times the total annual aid to the developing world.

Bygg demokrati mitt i konflikten
Bygg demokrati mitt i konflikten

Bygg demokrati mitt i konflikten visar på folkrörelsernas betydelse för en fredlig utveckling. Skriften ger dig och din organisation metoder och verktyg för hur ni tillsammans med era samarbetsorganisationer i syd eller öst kan göra er verksamhet mer fredbyggande.

Gör kön till en fråga om makt
Gör kön till en fråga om makt

Att svenska organisationer skulle vara bättre på jämställdhet än sina samarbetspartners i andra länder är en myt. För att uppnå jämställdhet krävs både insikt, kunskap och en vilja till förändring. Det är inget som kommer automatiskt med mellanmjölk, svensk skola eller jämställdhetsplaner på jobbet. 

Minska fattigdomen med ungas inflytande
Minska fattigdomen med ungas inflytande

Minska fattigdomen med ungas inflytande argumenterar för varför ungas inflytande är nödvändigt och hur organisationer i Sverige och i världen tillsammans kan bidra till att öka ungas deltagande och makt.

The raw materials race
The raw materials race

I en allt tuffare kamp om världens resurser, använder EU förhandlingar om handelsavtal för att säkra tillförseln av råvaror från Afrika. Riskerar EU:s handelspolitik att låsa fast Afrika i rollen som leverantör av billiga råvaror?

 
Updated: 2017-06-01
Page owner Marlene Björnfot