Projektkurser

Kvinna i klassrumFunderar er organisation på att starta ett internationellt projekt? Starta med Block 1. Ni behöver först ta reda på vilka som kan söka och vad ni kan söka bidrag för. Block 1 är självstudier med ett avslutande webinar. Vårens block 1-webinarier är den 12 feb och 26 mars 2018.

Forum Syds kurser är en blandning av egna studier, e-learning och fysiska träffar. Till er hjälp finns också en handbok i projektplanering och olika filmer som ger stöd när du ska söka bidrag. Du kan läsa mer om kurserna i högerspalten.

Delta i våra kurser! Bästa vägen till en bra ansökan är att delta i kurserna. Kurserna vänder sig till såväl nya organisationer samt de som sökt bidrag tidigare och behöver förnya kunskaperna. Kurserna bygger på varandra och du startar med Block 1. Datum för kurserna hittar du i kalendern.

Block 1, Första steget mot en ansökan!  Att arbeta med rättigheter i projekt.
Kursen är självstudier där du studerar i din egen takt och får några uppgifter som ska skickas till Forum Syd samt ett avslutande webinar.

Block 2; LFA-metoden i två steg. Teori och praktik

Block 2A webbinar:  LFA-metoden som hjälpmedel i projektplaneringsarbetet. En genomgång av Logical Framework Approach (LFA) och de 9 olika stegen. Kursen omfattar två timmar och hjälper dig att förstå hur LFA är uppbyggd. 

Block 2B kurs i Stockholm: En praktiskt LFA-workshop om samarbetet med en partner och probleminventering
Under en eftermiddag (15-19) deltar du i en LFA-övning som Du kan använda vid en förstudie när er organisation planerar projektet tillsammans med er partner eller i uppföljningsarbetet av ett pågående projekt.

Block 3; Att sätta mål för ett rättighetsbaserat projekt (heldag)
Block 3 handlar om hur man skapar en målhierarki, formulerar mål och mäter förändringar bl a genom att  använda indikatorer. För att delta i kursen ska den svenska organisationen ha en lokal partner och en projektidé. 

Block 4; Riskanalys och budgetering (heldag)
Block 4 handlar om att identifiera och hantera risker och hur man budgeterar ett projekt.

Block 5; Att rapportera och följa upp ett projekt (heldag)
Block 5 handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar mot de mål ni satt upp för projektet.

Block 6; Temablock Säkerhet i projektet

Under temablocken kan olika teman rymmas och just nu är det säkerhetsarbete som vi erbjuder.
Under en eftermiddag (15-19) pratar vi om säkerhetsarbete och vad ni och er samarbetspartner behöver tänka på när det gäller bl a personlig säkerhet. Kursen vänder sig till Er som planerar ett projekt och ska göra en förstudie eller en uppföljningsresa. Särskilt ni som har projekt i konflikt eller postkonfliktområden bör delta i denna kurs.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Där kan du också anmäla dig i kursinbjudan.

Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs på vardagar.

 
Updated: 2017-07-20