Projektkurser

Kvinna i klassrum   E-kurser och fysiska träffar.

Forum Syd har under det senaste året utvecklat olika metoder inom våra kursblock för att tillhandahålla stöd i lärprocesser om rättighetsbaserade projekt till sökande organisationer. Kurserna är både egna studier, e-learning och fysiska träffar. Dessutom har Forum Syd tagit fram handbok i projektplanering och olika filmer som ger stöd.

Nya kursblock!

Under Block 6 utarbetar vi nya påbyggnadskurser. Den första handlar om säkerhet för Er organsation och samarbetsorganisationen. Senare kommer fler påbyggnadskurser att utarbetas.

Den 1 september öppnar vi upp för nya ansökningar till organisationsgranskning, förstudier och löpande projekt. För att förbereda en ansökan kan det vara bra att delta i våra kurser! Du får lära dig hur man planerar och genomför ett rättighetsbaserat projekt, att sätta mål, delmål och indikatorer samt vad det innebär att samarbeta med er partner och hur man följer upp resultat. Forum Syd erbjuder kurser för nya sökande godkända organisationer och för organisationer som sökt bidrag tidigare och behöver förnya sin kunskap om projektarbete. Kurserna bygger på varandra och är både planering- och rapporteringskurser. Här kan du se en bild på utbildningsplanen och projektplaneringen kopplad till kurscykeln.

Block 1, Förberedelsekurs med självstudier och webbinar, löpande anmälan Att arbeta med rättigheter i projekt.
Kursen är självstudier där du studerar i din egen takt och får några uppgifter som ska skickas till Forum Syd. Kursen avslutas med ett webbinar. Efter kursen ska du veta var du hittar användbara dokument på webben samt ha förståelse för vad ett rättighetsbaserat projekt är, vad man kan söka bidrag för och inte. Läs mer och anmäl dig i högerspalten. För nya organisationer är det bra att genomföra Block 1 i samband med att ni gör organisationsgranskningen. 

Block 2; Två delar om LFA-metoden Block 2A - teori och Block 2B - praktik

2A Webbinar:  LFA-metoden som hjälpmedel i projektplaneringsarbetet. En genomgång av Logical Framework Approach (LFA) och de 9 olika stegen inom metoden. 

Forum Syd erbjuder ett webbinar om LFA-metodens 9 steg. Kursen omfattar två timmar och hjälper dig att förstå hur LFA-metoden är uppbyggd. Forum Syds projekt är inspirerade av LFA och har modellen som grund för utvecklingssamarbetet.

2B kurs i Stockholm: En praktiskt LFA-workshop i samarbetet med en partner
Under en eftermiddag (15-19) deltar du i en LFA-övning som kan användas vid en förstudie när er organisation planerar projektet tillsammans med er partner eller i uppföljningsarbetet av ett pågående projekt.En kurs som leder till att du själv kan leda en workshop. 

Läs mer om kurserna i högerspalten.

Block 3, kurs i Stockholm; Att sätta mål och följa upp ett rättighetsbaserat projekt.
Block 3 är en heldagskurs där vi tittar på hur man skapar en målhierarki och hur man arbetar med och mäter förändringar. För att delta i kursen ska den svenska organisationen ha etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en
projektidé. Du ha gått block 1 och 2. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 4, kurs i Stockholm; Riskanalys och budgetering
Block 4 är en heldagskurs och handlar om att identifiera och hantera risker och hur man budgeterar ett projekt så att man slipper oväntade överraskningar. Kursen är dagen efter Block 3, vilket innebär att du kan delta i båda kurserna om du vill. Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha gått block 1-3. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 5 kurs i Stockholm för pågående projekt; Att rapportera och följa upp ett projekt
Då ert beviljade projekt pågått c:a 3-4 månader är det lämpligt att delta i kursblocket som handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 6; Påbyggnadskurser

Under hösten 2016 kommer vi att utarbeta påbyggnadskurser i olika ämnen. Den första handlar om säkerhetsplanering. Vi kommer senare att utarbeta web-kurser i Forum Syds profilfrågor.

En workshop som handlar om säkerhetsarbete i projekten
Under en eftermiddag (15-19) pratar vi om säkerhetsarbete och vad ni och er samarbetspartner behöver tänka på när det gäller bl a personlig säkerhet. Kursen vänder sig till de som planerar ett projekt och exempelvis ska göra en förstudie eller organisationer som har pågående projekt och planerar en uppföljningsresa. Organisationer som arbetar i konflikt eller postkonfliktområden bör delta i denna kurs.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Där kan du också anmäla dig i kursinbjudan.

Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs såväl vardagar som helger.

Kurs i projektplanering

 
Updated: 2015-09-11