Projektkurser

Kvinna i klassrum   Forum Syd erbjuder både webinarier och fysiska kurser.

Starta med Block 1. Det är självstudier med ett avslutande webinar. Nästa webinar är den 22 maj. Du anmäler dig till Block 1 i menyn till höger.

Forum Syds kurserna är både egna studier, e-learning och fysiska träffar. Det finns också en handbok i projektplanering och olika filmer som ger stöd när Du ska söka bidrag.

Delta i våra kurser! Bästa sättet att utforma en bra ansökan är att delta i kurserna. Du får lära dig om rättighetsbaserade projekt, att sätta mål, delmål och indikatorer, att samarbeta med er partner och hur man följer upp resultat. Kurserna vänder sig till såväl nya sökande godkända organisationer som organisationer som sökt bidrag tidigare och behöver förnya. Kurserna bygger på varandra och är både planering- och rapporteringskurser. Här kan du se en bild på utbildningsplanen och projektplaneringen kopplad till kurscykeln.

Block 1, Första steget mot en ansökan!  Att arbeta med rättigheter i projekt.
Kursen är självstudier där du studerar i din egen takt och får några uppgifter som ska skickas till Forum Syd. Kursen avslutas med ett webbinar. Efter kursen vet du var du hittar användbara dokument samt har förståelse för rättighetsarbete. Läs mer och anmäl dig i högerspalten. För nya organisationer är det bra att genomföra Block 1 i samband med att ni gör organisationsgranskningen. 

Block 2; LFA-metoden i två steg. Teori och praktik

2A Webbinar:  LFA-metoden som hjälpmedel i projektplaneringsarbetet. En genomgång av Logical Framework Approach (LFA) och de 9 olika stegen inom metoden. Kursen omfattar två timmar och hjälper dig att förstå hur LFA-metoden är uppbyggd. Forum Syds projekt är inspirerade av LFA och har modellen som grund för utvecklingssamarbetet.

2B kurs i Stockholm: En praktiskt LFA-workshop inför samarbetet med en partner
Under en eftermiddag (15-19) deltar du i en LFA-övning som kan användas vid en förstudie när er organisation planerar projektet tillsammans med er partner eller i uppföljningsarbetet av ett pågående projekt. En kurs som leder till att du själv kan leda en workshop. 

Läs mer om kurserna i högerspalten.

Block 3, kurs i Stockholm; Att sätta mål och följa upp ett rättighetsbaserat projekt.
Block 3 är en heldagskurs där vi tittar på hur man skapar en målhierarki och hur man arbetar med och mäter förändringar. För att delta i kursen ska den svenska organisationen ha en lokal partner och en projektidé. Du ha gått block 1 och 2.Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 4, kurs i Stockholm; Riskanalys och budgetering
Block 4 är en heldagskurs och handlar om att identifiera och hantera risker och hur man budgeterar ett projekt så att man slipper oväntade överraskningar. Kursen är dagen efter Block 3, vilket innebär att du kan delta i båda kurserna om du vill. Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha gått block 1-3. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 5 kurs i Stockholm för pågående projekt; Att rapportera och följa upp ett projekt
Då ert beviljade projekt pågått c:a 2-3 månader är det lämpligt att delta i Block 5 som handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 6; Temablock

Under Block 6 kan olika teman rymmas och just nu är det säkerhetsarbete i projekt samt genus som vi erbjuder.

Workshop om säkerhetsarbete i projekten
Under en eftermiddag (15-19) pratar vi om säkerhetsarbete och vad ni och er samarbetspartner behöver tänka på när det gäller bl a personlig säkerhet. Kursen vänder sig till Er som planerar ett projekt och ska göra en förstudie eller har pågående projekt och planerar en uppföljningsresa. Särskilt ni som har projekt i konflikt eller postkonfliktområden bör delta i denna kurs.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Där kan du också anmäla dig i kursinbjudan.

Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs såväl vardagar som helger.

Kurs i projektplanering

 
Updated: 2015-09-11