Projektkurser

Kvinna i klassrum   Forum Syd erbjuder kurser online och i Stockholm för att underlätta en ansökan.

Funderar er organisation på att starta ett internationellt projekt? Då behöver ni ta reda på vilka som kan söka och vad ni kan söka bidrag för. Det får ni reda på genom att starta med Block 1. Det är självstudier med ett avslutande webinar. Höstens Block1-webinar är den 28/8,  9/10, 20/11 och 18/12. Du anmäler dig till Block 1 i menyn till höger och får en skriftlig instruktion.

Forum Syds kurserna är en blandning av egna studier, e-learning och fysiska träffar. Till er hjälp finns också en handbok i projektplanering och olika filmer som ger stöd när Du ska söka bidrag.

Delta i våra kurser! Bästa sättet att utforma en bra ansökan är att delta i kurserna. Du får lära dig om rättighetsbaserade projekt, att sätta mål, delmål och indikatorer, att samarbeta med er partner och hur man följer upp resultat. Kurserna vänder sig till såväl nya sökande godkända organisationer som organisationer som sökt bidrag tidigare och behöver förnya kunskaperna. Kurserna bygger på varandra och är både planering- och rapporteringskurser.

Block 1, Första steget mot en ansökan!  Att arbeta med rättigheter i projekt.
Kursen är självstudier där du studerar i din egen takt och får några uppgifter som ska skickas till Forum Syd. Kursen avslutas med ett webbinar. Efter kursen vet du var du hittar användbara dokument samt har förståelse för rättighetsarbete. Läs mer och anmäl dig i högerspalten.

Block 2; LFA-metoden i två steg. Teori och praktik

Block 2A webbinar:  LFA-metoden som hjälpmedel i projektplaneringsarbetet. En genomgång av Logical Framework Approach (LFA) och de 9 olika stegen. Kursen omfattar två timmar och hjälper dig att förstå hur LFA är uppbyggd. Forum Syds projekt har LFA som grund för utvecklingssamarbetet.

Block 2B kurs i Stockholm: En praktiskt LFA-workshop om samarbetet med en partner och probleminventering
Under en eftermiddag (15-19) deltar du i en LFA-övning som Du kan använda vid en förstudie när er organisation planerar projektet tillsammans med er partner eller i uppföljningsarbetet av ett pågående projekt. En kurs som leder till att du själv kan leda en LFA-workshop. 

Läs mer om kurserna i högerspalten.

Block 3, kurs i Stockholm; Att sätta mål för ett rättighetsbaserat projekt.
Block 3 är en heldagskurs där vi tittar på hur man skapar en målhierarki och hur man mäter förändringar. För att delta i kursen ska den svenska organisationen ha en lokal partner och en projektidé. Du ha gått block 1 och 2.Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 4, kurs i Stockholm; Riskanalys och budgetering
Block 4 är en heldagskurs och handlar om att identifiera och hantera risker och hur man budgeterar ett projekt så att man slipper oväntade överraskningar.  Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha gått block 1-3. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 5 kurs i Stockholm för pågående projekt; Att rapportera och följa upp ett projekt
Då ert beviljade projekt pågått c:a 2-3 månader är det lämpligt att delta i Block 5 som handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar. Läs mer om kursen i högerspalten.

Block 6; Temablock Säkerhet i projektet

Under Block 6 kan olika teman rymmas och just nu är det säkerhetsarbete som vi erbjuder.
Under en eftermiddag (15-19) pratar vi om säkerhetsarbete och vad ni och er samarbetspartner behöver tänka på när det gäller bl a personlig säkerhet. Kursen vänder sig till Er som planerar ett projekt och ska göra en förstudie eller har pågående projekt och planerar en uppföljningsresa. Särskilt ni som har projekt i konflikt eller postkonfliktområden bör delta i denna kurs.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Där kan du också anmäla dig i kursinbjudan.

Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs på vardagar.

 

 
Updated: 2017-07-20