SSBP Women Network Linköping

SSBP Women Network Linköping

 

2017-08-13

Plats: Linköping Moské, Hamngatan 49,Tid: 14:00

Det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) är ett kapacitetsutvecklingsprogram, med ett finansieringsstöd, som syftar till att underlätta för nya affärsverksamheter att starta upp i landet i syfte att främja skapandet av arbetstillfällen och möjligheter till varaktig försörjning i Somalia.

Programmet riktar sig till entreprenörer som driver små och medelstora företag, som vill utöka sin verksamhet genom att etablera sig i Somalia. Även bolag som redan är etablerade i Somalia, och behöver finansiellt stöd för att utöka sin affärsverksamhet är välkomna att söka till programmet. Eftersom kvinnligt företagande förväntas främja inkluderande tillväxt, är det en målsättning att minst 25 % av de företag som omfattas av programmet ska drivas av kvinnor.

Klicka här för att läsa mer om SSBPs informationsmöte.

På grund av begränsade antalet platser är anmälan obligatorisk och sker via email.

Sista anmälningsdag: 4 augusti 18.00

Deadline:

Namn:
Kön:
Organisation och organisationsnummer:
Deltagarens position i organisationen:
Telefonnummer:
Vilket möte ni är intresserade av att närvara på?