Block 4: Riskanalys & Budgetering

Block 4: Riskanalys & Budgetering

 

2017-09-21

Plats: Stockholm,Tid: 09:30

Block 4 är en heldagskurs i Stockholm och genomförs dagen efter Block 3, vilket innebär att du smidigt kan delta i båda kurserna. Innan du anmäler dig till kursblock 4 ska du ha gått block 1-3. Kurserna bygger på varandra och bör genomföras i ordning

Det är bra om du har med dig Forum Syds handbok Essential guide to project planning. Du kan ladda ner den här: http://www.forumsyd.org/PageFiles/3434/Essential%20guide%20to%20project%20planning.pdf?epslanguage=sv

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Ta med den med några risker och riskhantering ifyllda. Titta också på Forum Syds film om aktivitetsbaserad budgetering innan kursen. Du hittar den här på svenska och engelska: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Block 4 är en heldagskurs i Stockholm och genomförs dagen efter Block 3, vilket innebär att du smidigt kan delta i båda kurserna. Innan du anmäler dig till kursblock 4 ska du ha gått block 1-3. Kurserna bygger på varandra och bör genomföras i ordning. 

Det är bra om du har med dig Forum Syds handbok Essential guide to project planning. Du kan ladda ner den här: http://www.forumsyd.org/PageFiles/3434/Essential%20guide%20to%20project%20planning.pdf?epslanguage=sv

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Ta med den med några risker och riskhantering ifyllda. Titta också på Forum Syds film om aktivitetsbaserad budgetering innan kursen. Du hittar den här på svenska och engelska: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Deadline: 14 september

Organisationsinfo om er organisation samt samarbetspartner
*Vi har gått de tidigare blocken eller inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt

Kost