Kursblock 5: Rapportering, metoder och uppföljning av projekt

Kursblock 5: Rapportering, metoder och uppföljning av projekt

 

2017-10-26

Plats: Stockholm,Tid: 09:30

Välkommen till Kursblock 5 - Att rapportera och följa upp projekt!

Den här kursen vänder sig till er som har ett beviljat projekt genom Forum Syd och som har pågått i några månader. Kursen handlar om hur du bedömer och mäter förändringar och vilka uppföljningsmetoder som ni kan använda för att rapportera och analysera resultat.

Syftet med kursen är att skapa:

  • Kunskap om olika uppföljningsmetoder
  • Kunskap om hur ni kan mäta förändring
  • Kunskap att hålla workshop i resultatuppföljning
  • Utbyte av erfarenheter

 

Kursen är en heldag och innehåller en genomgång av kvalitativa och kvantitativa indikatorer, hur måluppfyllelsen identifieras, samarbetet mellan SvEO och LEO och hur målgrupperna varit involverade i projektgenomförandet. Vi diskuterar finansiell rapportering och går igenom revisionsregler.

Om du har frågor om kursinnehållet kan du kontakta Lotta Granberg 08-50637126

Har du frågor om anmälningar kontaktar du mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline: