Kursblock 4 Riskhantering och budgetering

 

2017-05-12

Plats: Stockholm,Tid: 09:30

För att förbereda ett effektivt rättighetsbaserat projekt behöver Du titta på vilka riskerna är i projektet. Den här kursen handlar om hur man identifierar och hanterar interna och externa risker. Det kan vara risken för t ex korruption. Kursen handlar också om att planera och budgetera på ett realistiskt sätt så att man slipper oväntade överraskningar. Innan kursen behöver du titta på Forum Syds presentation om aktivitetsbudgetering som finns på webben samt läsa avsnittet om risker och riskhantering i Handbok för projektplanering.


Till kursen tar du med en preliminärt ifylld målmatris att arbeta med. Kursen är heldag i Stockholm och sker dagen efter Block 3, vilket innebär att du kan anmäla dig till båda kurserna om du vill. Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha gått Block 1, Block 2 samt Block 3. Kurserna bygger på varandra så det är viktigt att man går kurserna i rätt följd.

Då Du deltagit i Block 1-4 har du en bra grund att stå på inför arbetet med projektansökan.

Kursen hålls i Stockholm, lokal meddelas i bekräftelsen. Kaffe från 9.30, kursen pågår 10-18.

Deadline: 4 maj