Kursblock 4: Riskhantering & Budgetering

 

2017-12-07

Plats: Stockholm,Tid: 09:30

Välkommen till kursblock 4: Riskanalys och budgetering

Den här kursen handlar om att identifiera och hantera risker. För att förbereda ett effektivt projekt behöver man titta på vilka riskerna är i projektet. Det kan vara risken för t ex korruption. Kursen tar också upp om hur man kan planera och budgetera på ett sätt så att man slipper oväntade överraskningar.

Block 4 är en heldagskurs i Stockholm och genomförs dagen efter Block 3, vilket innebär att du smidigt kan delta i båda kurserna. Innan du anmäler dig till kursblock 4 ska du ha gått block 1-3. Kurserna bygger på varandra och bör genomföras i ordning

Det är bra om du har med dig Forum Syds handbok Essential guide to project planning. Du kan ladda ner den här: http://www.forumsyd.org/PageFiles/3434/Essential%20guide%20to%20project%20planning.pdf?epslanguage=sv

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Ta med den med några risker och riskhantering ifyllda. Titta också på Forum Syds film om aktivitetsbaserad budgetering innan kursen. Du hittar den här på svenska och engelska: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Det här kurstillfället är tyvärr inställd

Har du frågor om kursinnehållet kan du vända dig till lotta.granberg@forumsyd.org

Har du frågor om anmälan kan du vända dig till mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline:

Organisationen har genomfört en organisationsgranskning hos Forum Syd

Tidigare genomförda Kursblock hos Forum Syd