Block 2b: Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

Kursblock 2b: Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

 

2017-11-13

Plats: Stockholm,Tid: 15:00

Om du har frågor om innehållet i kursen Att bygga ett problemträd (Block 2B), kan du kontakta lotta.granberg@forumsyd.org, 08-50637126

Har du frågor om anmälningar kontaktar du mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline:

Organisationen har genomfört en organisationsgranskning hos Forum Syd

Tidigare genomförda kurser