Kursblock 2a: Vad är LFA? 19 Februari

Logical Framework Approach

 

2018-02-19

Plats: ,Tid: 16:00

Vi kommer att gå igenom metodens nio steg i syfte att Du ska förstå vad det innebär att planera ett utvecklingsprojekt enligt LFA.

Metoden hjälper dig att få med alla delar i projektplaneringen och sätta realistiska mål för projektet. Kursen bedrivs online och vänder sig till organisationer som är organisationsgranskade och fått godkänt att söka pengar för ett utvecklingsprojekt genom Forum Syd.


Innan du anmäler dig till Block 2a ska du ha genomfört Block 1. Du anmäler dig till Block 1 här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/


Passa samtidigt på att läsa informationen om Forum Syds övriga kurser. Kurserna bygger på varandra så det är viktigt att du genomför dem i rätt ordning.
Du behöver ha en lap-top/dator, ett head-set med mikrofon samt en webkamera. Du får en länk till webinariet i bekäftelsen då du anmäler dig. Du behöver logga in 30 min innan kursstart.


Har du frågor om kursinnehållet kan du vända dig till lotta.granberg@forumsyd.org
Har du frågor om anmälan kan du vända dig till mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline:

Har er organisation genomgått en organisationsgranskning på Forum Syd?

Tidigare Genomförda Kurser