Block 2a: Vad är LFA?

Block 2a: Vad är LFA?

 

2017-09-04

Plats: Online,Tid: 16:00

Välkommen till kursen Vad är LFA? (Block 2a) 

Den här onlinekursen handlar om LFA – Logical Framework Approach och metodens 9 steg. Du behöver ha en dator och ett headset och sitta i ett lugnt rum.

Vi kommer att gå igenom metodens nio steg för att förstå vad det innebär att planera ett utvecklingsprojekt. LFA är en planeringsmetod som hjälper dig att få med och ta hänsyn till alla delar i ett projekt. Kursen bedrivs online och vänder sig till organisationer som är organisationsgranskade och fått godkänt att söka pengar för ett utvecklingsprojekt genom Forum Syd.

Innan du anmäler dig till Block 2a ska du ha genomfört Block 1. Du anmäler dig till Block 1 här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Passa samtidigt på att läsa informationen om Forum Syds övriga kurser. Kurserna bygger på varandra så det är viktigt att du genomför dem i rätt ordning.

Du behöver ha ett head-set med mikrofon samt en webkamera till din laptop eller dator. Du får en länk till webinariet i bekäftelsen då du anmält dig. Du behöver logga in 30 min innan kursstart då du också får ta del av de verktyg som vi kommer att använda på utbildningsplattformen.

Har du frågor om kursinnehållet kan du vända dig till lotta.granberg@forumsyd.org

Har du frågor om anmälan kan du vända dig till mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline: 11 september

*Jag har gått Block 1