Kursblock 6 Säkerhet i projektgenomförande

Kursblock 6 Säkerhetsfrågor

 

2017-05-04

Plats: ,Tid: 15:00

Kursen är fulltecknad, det går inte att anmäla sig längre

Plats: Stockholm. Anmälan krävs. En lättare måltid serveras under kvällen.

Forum Syd erbjuder svenska organisationer som planerar att ansöka om projektmedel eller som har ett pågående projekt, att delta i en eftermiddagskurs om säkerhetsplanering. Under kursen går vi igenom teoretiska och praktiska verktyg för att analysera säkerhetsrisker samt för att planera och följa upp säkerhetsarbetet i er organisation och i samarbetsorganisationen. Kursen omfattar även den personliga säkerheten i era organisationer t ex vid uppföljningsresor.

Kursinnehåll:

  • Kontextanalys och riskkartläggning
  • Olika strategier för att hantera säkerhetsrisker
  • Säkerhetsplanering (rutinbeskrivningar och beredskapsplaner)
  • Informations- och kommunikationssäkerhet
  • Säkerhet vid resor

 Anmäl gärna två från er organisation. Max 12 deltagare. Lokal meddelas i bekräftelsen. 

Deadline: 2 maj