Block 5: Metoder för uppföljning av projekt

 

2017-03-09

Plats: Stockholm,Tid: 10:00

Block 5 vänder sig till er som har ett beviljat projekt genom Forum Syd och som pågått i några månader. Kursen handlar om hur du bedömer och mäter förändringar och vilka uppföljningsmetoder som ni kan använda för att rapportera och analysera resultat.

Syftet med kursen är att skapa:

  • Kunskap om olika uppföljningsmetoder
  • Kunskap om hur ni kan mäta förändring
  • Kunskap att hålla workshop i resultatuppföljning
  • Utbyte av erfarenheter

Kursen är en heldag och innehåller en genomgång av kvalitativa och kvantitativa indikatorer, hur måluppfyllelsen identifieras, samarbetet mellan SvEO och LEO och hur målgrupperna varit involverade i projektgenomförandet. Vi diskuterar finansiell rapportering och går igenom revisionsregler.

Kursen är en heldag (10-18) och ges på svenska i Stockholm.

Om du har frågor om kursinnehållet kan du kontakta Lotta Granberg 08-50637126

Deadline: 2 mars

*Organisationen är godkänd av Forum Syd att söka bidrag.


Har du gått någon av Forum Syds obligatoriska kurser