Block 3 och 4 Att sätta mål och arbeta med förändring samt riskhantering och budgetering

 

2017-03-15

Plats: Stockholm,Tid: 10:00

Under kursen kommer vi att arbeta med förändringar i projekten. Vi talar om hur man sätter upp mål och delmål, om vad indikatorer och verifikationskällor är och hur man kan identifiera dem. Kursen handlar också om att budgetera på ett realistiskt sätt och om att identifierar och hanterar risker i projekten.

För att delta i kursen ska er svenska organisation ha ett etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som går i linje med Forum Syds profilområden. Innan du anmäler dig till den här kursen bör du ha gått Block 1 och 2 eftersom kurserna bygger på varandra.

Till kursen ska du ha börjat fylla i er preliminära målmatris med egna uppgifter om projektet och som vi utgår ifrån och arbetar med under kursdagarna.

Innan kursen behöver du titta på Forum Syds presentation om aktivitetsbudgetering som finns på webben samt läsa avsnittet om risker och riskhantering i Handbok för projektplanering.

Då Du deltagit i Block 1-4 har du en bra grund att stå på inför arbetet med projektansökan.

Kursen ges i Stockholm kl 10-18

 

Deadline: 8 mars