Block 3: Att sätta mål

Kursblock 3

 

2017-12-06

Plats: Stockholm,Tid: 09:30

Välkommen till Kursblock 3:Att sätta mål!
6 December Kl. 9.30 - 18.00

Under den här heldagskursen fokuserar vi på hur man sätter upp och formulerar mål, delmål, indikatorer, baseline och verifikationskällor då Ni planerar ett projekt. Vi pratar om att arbeta med förändringar i projekten och utgår från Forum Syds resultatmodell. Utgångspunkten för dagen hämtar vi från Forum Syds handbok Essential guide to project planning. Du kan ladda ner den här: http://www.forumsyd.org/PageFiles/3434/Essential%20guide%20to%20project%20planning.pdf?epslanguage=sv

För att delta i kursen ska Er svenska organisation ha ett etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som går i linje med Forum Syds profilområden.

Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha genomfört Block 1 och 2a. Du anmäler dig till dessa kurser på webben och kan läsa mer om dem här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Tag med den, med några preliminära mål och indikatorer ifyllda. Dagen efter Block 3 har du möjlighet att delta i Block 4 som handlar om risker, riskhantering och budgetering. Anmälan till Block 4 sker i särskilt formulär på webben.

 

Har du frågor om kursinnehållet kan du vända dig till lotta.granberg@forumsyd.org

Har du frågor om anmälan kan du vända dig till mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline:

Organisationen har genomfört en organisationsgranskning hos Forum Syd

Tidigare genomförda Kursblock hos Forum Syd