Block 3: Att sätta Mål & Indikatorer 15 Februari

Att sätta Mål & Indikatorer

 

2018-02-15

Plats: ,Tid: 09:30

Vi pratar om att arbeta med förändringar för målgruppen och utgår från Forum Syds resultatmodell. Läs gärna Forum Syds handbok Essential guide to project planning innan kursen. Du kan ladda ner den här.

För att delta i kursen ska Er svenska organisation ha ett etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som går i linje med Forum Syds profilområden. Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha genomfört Block 1 och 2a. Du anmäler dig till dessa kurser på webben och kan läsa mer om dem här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Ta med den och fyll i några preliminära mål och indikatorer ifyllda. Dagen efter Block 3 har du möjlighet att delta i Block 4 som handlar om risker, riskhantering och budgetering. Anmälan till Block 4 sker i särskilt formulär på webben.

Om du har frågor kring kursen eller kan du kontakta lotta.granberg@forumsyd.org  08-506 371  26.

Anmälningar/avanmälningar hanteras av mikaela.fernandez@forumsyd.org. 08-506 371 86

Deadline:

Har er organisation genomgått en organisationsgranskning på Forum Syd?

Tidigare genomförda kurser