Block 2B Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

 

2017-04-10

Plats: ,Tid: 15:00

Block 2B Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden (Logical
framework approach)

Plats: Stockholm

Kursblock 2B "Att bygga ett problemträd" är en praktisk kurs där du deltar i
en LFA-övning. Vi går igenom vad det innebär att göra en omvärldsanalys och en
probleminventering som grund för ett projekt. Syftet med kursen är att den svenska
organisationen ska få verktyg för att genomföra en LFA-workshop för att planera
ett projekt tillsammans med den lokala samarbetspartnern och förbereda en
projektansökan eller följa upp ett projekt.

För att få delta i kursen ska organisationsgranskningen vara klar och Er
organisation ska ha fått ett godkännande om att söka bidrag hos
Forum Syd samt ha genomfört kursen Att arbeta med
rättigheter (Block 1) och kursen Vad är LFA? (Block
2A). Du får gärna ha en förstudieansökan beviljad innan kursen.

Antalet deltagare är begränsat till 12 personer. Introduktionen ges i
Stockholm och enbart på svenska. En lättare måltid ingår.

Om du har frågor om innehållet i kursen Att bygga ett problemträd (Block
2B), kan du kontakta lotta.granberg(at)forumsyd.org, 08-50637126

Har du frågor om anmälningar kontaktar du eva.narva(at)forumsyd.org

Deadline: 4 april