Block 2B Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

 

2017-06-12

Plats: ,Tid: 15:00

OBS!! KURSEN ÄR FULLTECKNAD!!Block 2B Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden (Logical framework approach)

Plats: Stockholm

Tid: måndagen den12 juni kl 15.00 – 19.00

Kursblock 2B "Att bygga ett problemträd" är en praktisk kurs där
du deltar i

en LFA-övning. Vi går igenom vad det innebär att göra en omvärldsanalys och en

probleminventering som grund för ett projekt. Syftet med kursen är att den
svenska

organisationen ska få verktyg för att genomföra en LFA-workshop för att planera

ett projekt tillsammans med den lokala samarbetspartnern och förbereda en

projektansökan eller följa upp ett projekt.

För att få delta i kursen ska organisationsgranskningen vara klar och Er

organisation ska ha fått ett godkännande om att söka bidrag hos

Forum Syd samt ha genomfört kursen Att arbeta med

rättigheter (Block 1) och kursen Vad är LFA? (Block

2A). Du får gärna ha en förstudieansökan beviljad innan kursen.

Antalet deltagare är begränsat till 12 personer. Introduktionen ges i

Stockholm och enbart på svenska. En lättare måltid ingår.

Om du har frågor om innehållet i kursen Att bygga ett problemträd (Block

2B), kan du kontakta lotta.granberg(at)forumsyd.org, 08-50637126

Har du frågor om anmälningar kontaktar du eva.narva(at)forumsyd.org

Deadline: 8 juni