Block 2A Vad är LFA?

 

2017-05-29

Plats: ,Tid: 16:00

Välkommen till kursblock 2A: Vad är LFA?

Den här onlinekursen handlar om LFA – Logical Framework Approach och
metodens 9 steg.

Tid: måndagen 29 maj kl: 16.oo – 18.oo

Vi kommer att gå igenom LFA-metodens olika steg och titta vi på vad det
innebär att planera ett projekt enligt metodens steg. Kursen bedrivs on-line
och vänder sig till alla organisationer som funderar på att starta ett
utvecklingsprojekt genom Forum Syd.

Innan du anmäler dig till Block 2 A ska du ha genomfört Block 1.
Du anmäler dig till Block 1 här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/Block-1/

Passa samtidigt på att läsa informationen om Forum Syds övriga kurser.
Kurserna bygger på varandra så det är viktigt att du genomför dem i rätt
ordning.

Antal deltagare till Block 2A Vad är LFA? är
begränsat till 10 personer. Du behöver ha ett head-set med mikrofon samt en
webkamera. Du kommer att få en länk skickad till dig i god tid innan kursen så
att du kan gå in och testa ljud-, video- och mikrofonfunktioner.

Deadline: 25 maj

*Jag har gått Block 1