Kursblock 3 Att sätta mål och arbeta med förändringar

Kursblock 3 Att sätta mål och arbeta med förändringar

 

2017-05-11

Plats: ,Tid: 10:00

Kursen är fulltecknad, det går inte att anmäla sig längre.

Utgångspunkten för dagen hämtar vi från Forum Syds handbok i
projektplanering. Du kan ladda ner den här: http://www.forumsyd.org/PageFiles/3434/Essential%20guide%20to%20project%20planning.pdf?epslanguage=sv

För att delta i kursen ska Er svenska organisation ha ett
etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som
går i linje med Forum Syds profilområden.

Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha genomfört Block 1 och 2a. Du anmäler dig till
dessa kurser på webben och kan läsa mer om dem här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Till kursen ska du ha börjat fylla i Er preliminära målmatris
med egna uppgifter om projektet. Dagen efter Block 3 har du möjlighet att delta
i Block 4 som handlar om risker, riskhantering och budgetering. Anmälan till
Block 4 sker i särskilt formulär på webben. 

Deadline: 4 maj