Block 3: Att sätta Mål

Block 3: Att sätta Mål

 

2017-09-20

Plats: Stockholm,Tid: 09:30

För att delta i kursen ska Er svenska organisation ha ett etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som går i linje med Forum Syds profilområden.

Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha genomfört Block 1 och 2a. Du anmäler dig till dessa kurser på webben och kan läsa mer om dem här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Tag med den, med några preliminära mål och indikatorer ifyllda. Dagen efter Block 3 har du möjlighet att delta i Block 4 som handlar om risker, riskhantering och budgetering. Anmälan till Block 4 sker i särskilt formulär på webben.

 

 Utgångspunkten för dagen hämtar vi från Forum Syds handbok Essential guide to project planning. Tag med den till kursen. För att delta i kursen ska Er svenska organisation vara organisatiosgranskad, ha ett etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som går i linje med Forum Syds profilområden. Under dagen får du lära dig hur olika målnivåer hänger ihop med indikatorer, baseline och verifikationskällor. Vi fortsätter att bygga problemträdet (från Block 2b) till ett målträd.

Innan du anmäler dig till den här kursen ska du ha genomfört Block 1 och 2. Du anmäler dig till dessa kurser på webben och kan läsa mer om dem här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Du har möjlighet att arbeta med Er egen mål- och riskmatris under dagen. Tag med den, med några preliminära mål och indikatorer ifyllda. Dagen efter Block 3 har du möjlighet att delta i Block 4 som handlar om risker, riskhantering och budgetering. Anmälan till Block 4 sker i särskilt formulär på webben.

Deadline: 13 september

*Organisationen är godkänd av Forum Syd att söka bidrag.


Har du gått någon av Forum Syds obligatoriska kurser