Block 2b: Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

Block 2b: Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

 

2017-09-11

Plats: Stockholm,Tid: 15:00

Tid:15.00 – 19.00

Kursblock 2b är nu fullbokad. Nästa kurstillfälle kommer i vår.

Kursblock 2b ”Att bygga ett problemträd” är en praktisk kurs där du deltar i en LFA-övning. Vi går igenom vad det innebär att göra en omvärldsanalys och en probleminventering som grund för ett projekt. Syftet med kursen är att den svenska organisationen ska få verktyg för att dels genomföra en LFA-workshop men också för att effektivare kunna planera ett projekt tillsammans med den lokala samarbetspartnern. Kunskap om LFA hjälper dig också att förbereda en projektansökan och att följa upp ett projekt. För att få delta i kursen ska organisationsgranskningen vara granskad och ha fått ett godkännande om att söka bidrag hos Forum Syd samt ha genomfört kursen Att arbeta med rättigheter (Block 1) och kursen Vad är LFA? (Block 2A). Du får gärna ha en förstudieansökan beviljad innan kursen.

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer. Introduktionen ges i Stockholm och enbart på svenska. En lättare måltid ingår.

Om du har frågor om innehållet i kursen Att bygga ett problemträd (Block 2B), kan du kontakta lotta.granberg@forumsyd.org, 08-50637126

Har du frågor om anmälningar kontaktar du mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline: 4 september

Har organisationen fått godkänt att söka bidrag hos Forum Syd?

Har du deltagit på någon av Forum Syds projektplaneringskurser?