Human rights and anti-discrimination in Eastern Europe

 

2016-02-16

Plats: The Royal Coin Cabinet, Slottsbacken 6, Stockholm,Tid: 09:00

Välkommen till ett förmiddagsseminarium om civila samhällets arbete för att motverka diskriminering och öka social integration i Östeuropa.

Lagar mot diskriminering har antagits i flera länder i östra Europa, men är det tillräckligt? Aktivister från Östeuropa arbetar för att trygga jämställdhet och likabehandling i sina samhällen samtidigt som utrymmet för det civila samhället krymper i många länder i regionen. Under seminariet kommer några av dessa aktivister att berätta om sitt arbete mot diskriminering bland annat på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder.

Är du intresserad av detta pågående arbete för mänskliga rättigheter i Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina? Anteckna den 16 februari i kalendern och anmäl dig på länken här nedan senast den 9 februari! Hela seminariet hålls på engelska!

Se hela programmet och läs mer om fördragshållarna.

Registrera dig här senast 9 februari!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to a morning seminar with many interesting speakers. Learn more about what civil society is doing to counter discrimination and how we can build a culture of social inclusion and acceptance.

Anti-discrimination legislation has been adopted in several countries in Eastern Europe, but is it enough? Activists in Eastern Europe are working to ensure equality and equal treatment in their societies in times when the space for civil society is shrinking in many countries in the region. During the seminar they will share their work on discrimination based on gender, sexual orientation, gender identity and gender expression, disability, age, and other grounds.

See the whole program and more information about the speakers.

Register online before 9th of February.

Deadline: 9 februari