Kalender

Kommande

 
4
maj

Kursblock 6 Säkerhet i projektgenomförande

04 maj 2017 till 04 maj 2017

Plats : , Tid:15:00 - 19:00

Under kursen går vi igenom teoretiska och praktiska verktyg för att analysera säkerhetsrisker samt för att planera och följa upp säkerhetsarbetet i er organisation och i samarbetsorganisationen. Kursen omfattar även den personliga säkerheten i era organisationer t ex vid uppföljningsresor.

11
maj

Kursblock 3 Att sätta mål och arbeta med förändringar

11 maj 2017 till 11 maj 2017

Plats : , Tid:10:00 - 18:00

Under den här heldagskursen fokuserar vi på hur man sätter upp och formulerar mål, delmål, indikatorer, baseline och verifikationskällor då Ni planerar ett projekt. Vi pratar om att arbeta med förändringar i projekten och utgår från Forum Syds resultatmodell.

12
maj

Kursblock 4 Riskhantering och budgetering

12 maj 2017 till 12 maj 2017

Plats : Stockholm , Tid:09:30 - 18:00

För att förbereda ett effektivt rättighetsbaserat projekt behöver Du titta på vilka riskerna är i projektet och hur man identifierar och hanterar interna och externa risker. Kursen handlar också om att planera och budgetera.

29
maj

Block 2A Vad är LFA?

29 maj 2017 till 29 maj 2017

Plats : , Tid:16:00 - 19:00

Vi kommer att gå igenom LFA-metodens olika steg och titta vi på vad det innebär att planera ett projekt enligt metodens steg. Kursen bedrivs online och vänder sig till alla organisationer som funderar på att starta ett utvecklingsprojekt genom Forum Syd. Innan du anmäler dig till Block 2 A ska du ha genomfört Block 1.

12
jun

Block 2B Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

12 juni 2017 till 12 juni 2017

Plats : , Tid:15:00 - 07:00

Att bygga ett problemträd (Block 2B) vänder sig till svenska organisationer som är godkända att ansöka om medel från Forum Syd och planerar en förstudie eller ett uppföljningsbesök hos sin samarbetspartner. Syftet med workshopen är att deltagarna ska känna till och kunna genomföra en egen workshop enligt LFA-metoden (Logical Framework Approach) och förstå innebörden av att göra en probleminventering.