Kalender

Kommande

 
4
sep

Block 2a: Vad är LFA?

04 september 2017 till 04 september 2017

Plats : Online , Tid:16:00 - 18:00

Logga gärna in redan klockan 15:30 I det här webinaret (online-kursen) beskrivs planeringsverktyget LFA- Logical Framework Approach och metodens nio steg. Metoden används i Forum Syds ansökningsprocess och är ett hjälpmedel vid projektplaneringen. Kursen vänder sig till svenska organisationer som planerar ett utvecklingsprojekt och vill söka projektmedel hos Forum Syd.

11
sep

Block 2b: Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

11 september 2017 till 11 september 2017

Plats : Stockholm , Tid:15:00 - 19:00

Att bygga ett problemträd (Block 2b) vänder sig till svenska organisationer som är godkända att ansöka om medel från Forum Syd och planerar en förstudie eller ett uppföljningsbesök hos sin samarbetspartner. Syftet med workshopen är att deltagarna ska känna till och kunna genomföra en egen workshop enligt LFA-metoden (Logical Framework Approach) och förstå innebörden av att göra en probleminventering.

20
sep

Block 3: Att sätta Mål

20 september 2017 till 20 september 2017

Plats : Stockholm , Tid:09:30 - 18:00

Under den här heldagskursen fokuserar vi på hur man sätter upp och formulerar mål, delmål, indikatorer, baseline och verifikationskällor då Ni planerar ett projekt. Vi pratar om att arbeta med förändringar i projekten och utgår från Forum Syds resultatmodell.

21
sep

Block 4: Riskanalys & Budgetering

21 september 2017 till 21 september 2017

Plats : Stockholm , Tid:09:30 - 18:00

Den här kursen handlar om att identifiera och hantera risker. För att förbereda ett effektivt projekt behöver man titta på vilka riskerna är i projektet. Det kan vara risken för t ex korruption. Kursen tar också upp om hur man kan planera och budgetera på ett sätt så att man slipper oväntade överraskningar.