Kalender

Kommande

 
6
mar

After Work om Säkerhetsfrågor i utvecklingssamarbetet

06 mars 2017 till 06 mars 2017

Plats : Stockholm , Tid:15:00 - 19:00

Under en eftermiddag (15-19) pratar vi om säkerhetsarbete och vad ni och er samarbetspartner behöver tänka på när det gäller bl a personlig säkerhet.Organisationer som arbetar i konflikt eller postkonfliktområden rekommenderas att delta i denna kurs.

8
mar

Skatt på CSR-agendan

08 mars 2017 till 08 mars 2017 Seminarium

Plats : Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm , Tid:09:00 - 10:30

På internationella kvinnodagen bjuder Forum Syd och CSR Sweden in till ett seminarium om skatt som CSR-fråga. Representanter från företag, Skatteverket och civilsamhället diskuterar vad skatt som hållbarhetsfråga innebär i praktiken. Samtalet modereras av Parul Sharma.

9
mar

Block 5: Metoder för uppföljning av projekt

09 mars 2017 till 09 februari 2017

Plats : Stockholm , Tid:10:00 - 18:00

När ni har startat ett projekt som pågått i cirka 3-4 månader är det lämpligt att delta i det sista kursblocket som handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar. Det handlar om såväl ekonomisk som narrativ rapportering och under kursen tittar vi på vilka rapportblanketter som ska användas och hur man mäter resultat och förändringar utifrån uppsatta mål, indikatorer och baseline.

13
mar

Block 2A Vad är LFA?

13 mars 2017 till 13 mars 2017

Plats : Stockholm , Tid:16:00 - 18:00

I det här webinaret (online-kursen) beskrivs LFA- Logical Framework Approach och metodens nio steg. Metoden används i Forum Syds ansökningsprocess och är ett hjälpmedel vid projektplaneringen. Kursen vänder sig till svenska organisationer som planerar ett utvecklingsprojekt och vill söka projektmedel hos Forum Syd.

15
mar

Block 3 och 4 Att sätta mål och arbeta med förändring samt riskhantering och budgetering

15 mars 2017 till 15 februari 2017

Plats : Stockholm , Tid:10:00 - 18:00

Under den här heldagskursen fokuserar vi på hur man sätter upp mål, indikatorer och verifikationskällor i målmatrisen. Vi tar också upp att planera och budgetera på ett realistiskt sätt, hur man kan identifiera och hantera risker i projektet.

20
mar

Kursblock 2B Att bygga ett problemträd enligt LFA-metoden

20 mars 2017 till 20 mars 2017

Plats : Stockholm , Tid:15:00 - 19:00

Att bygga ett problemträd (Block 2B) vänder sig till svenska organisationer som är godkända att ansöka om medel från Forum Syd och planerar en förstudie eller ett uppföljningsbesök hos sin samarbetspartner. Syftet med workshopen är att deltagarna ska känna till och kunna genomföra en egen workshop enligt LFA-metoden (Logical Framework Approach) och förstå innebörden av att göra en probleminventering.