E-learning

E-learning i klassrum
Forum Syd erbjuder webbaserade kurser till alla organisationer som vill starta ett projekt eller har ett pågående utvecklingsprojekt med finansiering från Forum Syd.

Kurserna erbjuds även till medlemsorganisationer i Forum Syd. Kurserna fokuserar på projektplanering, uppföljning och utvärdering och rättighetsbaserat arbete samt finansiell styrning och kontroll. Syftet är att bidra till ett starkare civilsamhälle genom att kompetensutveckla svenska och lokala organisationer.

Kurserna är på engelska och svenska (de svenska kurserna vänder sig enbart till svenska organisationer) och ges på en webbaserad utbildningsplattform. Detta möjliggör för en svensk organisation att följa kursen hemifrån. Kurser som ges på engelska vänder sig till den svenska organisationen och partnerorganisationen och möjliggör ett gemensamt deltagande. 

I länken nedan kan du ta del av hela vårt utbud av webbaserade kurser och läsa mer om hur du skapar ett konto. Läs också mer i rutorna till höger. De svenska kurserna presenteras under rubriken Projektkurser.

Länk till vår E-learning plattform


 
Updated: 2015-09-22