Kurs & Event

Vill Du göra en ansökan om projektmedel? Då behöver Du veta vad rättighetsbaserat arbete är. Det får Du veta genom att delta i våra kurser. Kurserna är självstudier, webinar och fysiska träffar. 

Starta med Block 1. Den börjar med självstudier och avslutas med ett webinar den 22 maj. Anmäl dig till Block 1 under Projektkurser. Därefter deltar du i Block 2-5. Läs mer under fliken Projektkurser.