Integritet- och cookiepolicy

Hantering av personuppgifter

Genom att via formulär eller genom att på annat sätt via denna hemsida skicka in personuppgifter om dig till Forum Syd samtycker du till att uppgifterna behandlas av Forum Syd.  

Uppgifter som behandlas
Forum Syd behandlar all information om dig som matas in eller fylls i via formulär, ansökningshandling eller liknande och som därigenom inkommer till Forum Syd. Du samtycker därvid uttryckligen till att Forum Syd behandlar uppgift om föreningsmedlemskap för det fall du lämnar sådan uppgift.

Ändamålen med behandlingen
Personuppgifterna kan komma attanvänds för att kontrollera person-och organisationsuppgifter införbidragsbeslut (såsom kontroll av att uppgifter om firmatecknare och styrelse är korrekta),förkursadministration,för uppföljnings-och kvalitetssäkringsändamål, för att administrera och fullgöra ingångna eller förestående bidragsavtal samt för att i övrigt möjliggöra kontakter mellan Forum Syd och dig och/eller den organisation du representerar eller är medlem i.

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till leverantörer i samband med kurser eller annan liknande verksamhet såsom exempelvis lokaluthyrare och cateringföretag, till Forum Syds medlemsorganisationer samt till SIDA eller annan till Forum Syd bidragsgivande myndighet. Möjlighet att få information och att begära rättelse Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. En ansökan om sådant registerutdrag skall vara skriftlig och undertecknad av dig. Ansökan skall skickas till Forum Syd. Om du skulle finna att någon uppgift som behandlas om dig är felaktig kan du kontakta Forum Syd för rättelse.

Personuppgiftsansvarig är Forum Syd, Box 15407, 104 65 Stockholm.

Hantering av cookies

På Forumsyd.org används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. 

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.