Integritet- och cookiepolicy

Hantering av cookies

På Forumsyd.org används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. 

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Hantering av personlig information

Forum Syd sparar kontaktuppgifter till personer som själva anmält intresse för vårt arbete, genom att anmäla sig till nyhetsbrev, seminarier, utbildningar, kurser, konferenser och andra evenemang som Forum Syd arrangerar. 

Forum Syd sparar namn, postadress, telefon, mobiltelefon, e-postadress och i vissa fall även arbetsplats och yrkestitel. I enlighet med personuppgiftslagen – PuL (SFS 1998:204) lämnar Forum Syd aldrig ut personuppgifter till utomstående.