Kraft att förändra

Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

Kraft att förändra

Forum Syd har runt 160 medlemsorganisationer i Sverige och alla arbetar för människors rättigheter i en hållbar värld.

Kraft att förändra

För oss är det tydligt. Vi ser brist på rättigheter som hinder för utveckling.

Kraft att förändra

Forum Syd har kontor i Sverige, Kambodja, Colombia, Belarus, Kenya och Somalia.

Kraft att förändra

Starka röster för förändring är viktiga i biståndsdebatten världen över. När villkoren för biståndet och utveckling förändras är Forum Syd med och påverkar.

Kraft att förändra

Genom Forum Syd kan du söka bidrag till projekt för en rättvis och hållbar värld.

Kraft att förändra

Forum Syd möjliggör för unga kvinnor att bli ledare i traditionella samhällen.

Läs vår årsrapport!

 
 
Se alla nyheter